Spotkania Małżeńskie

Rekolekcje

Rekolekcje podstawowe odbywające się w Gródku nad Dunajcem:

  • 2024 marzec 15-17
  • 2024 kwiecień 26-28
  • 2024 czerwiec 7-9
  • 2024 październik 18-20

Zapisy

Zapisy na powyższe rekolekcje odbywają się przez stronę: Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA – ZGŁOSZENIA

Rekolekcje Podstawowe

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów, tzw. rekolekcje podstawowe, których głównym celem jest poprawa i pogłębienie relacji między mężem i żoną, pomoc w lepszym, wzajemnym zrozumieniu się oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru małżeństwa. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony ma pozwolić mężowi i żonie lepiej się poznać, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomóc rozwiązywać konflikty między małżonkami.

W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje (dialog między małżonkami) i ma charakter intymny – nie ma omawiania na forum żadnych spraw łączących lub dzielących małżonków uczestniczących w rekolekcjach.

Proponowany przez nas adresowany jest do wszystkich małżeństw, niezależnie od stażu, wykształcenia, czy zaangażowania w życie religijne. Mogą na niego przyjechać zarówno małżeństwa żyjące zgodnie, jak i te, przeżywające poważne konflikty, czy będące na etapie rozmów o rozwodzie. Rekolekcje nastawione są przede wszystkim na naukę prowadzenia owocnego dialogu, który jest podstawową formą rozwiązywania wszelkich sytuacji konfliktowych. Program spotkań oparty jest na wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii. Pozwala przy tym spojrzeć na własne życie w duchu miłości, a także umocnić wspólną więź, odświeżyć zakurzone uczucie lub odkryć je na nowo.

W tarnowskim ośrodku Spotkań Małżeńskich rekolekcje są organizowane w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem. Rozpoczynają się w piątki około godz. 17:30, a kończą w niedziele około godz. 14:00. Opłata za rekolekcje pokrywa zakwaterowanie (każde małżeństwo ma zapewniony oddzielny pokój z łazienką oraz łóżka z pościelą), wyżywienie, materiały do pracy i część kosztów organizacyjnych. Prowadzący swoją posługę wykonują nieodpłatnie. Warunkiem uczestnictwa jest udział w całości rekolekcji (od ich rozpoczęcia do zakończenia) obojga małżonków. Nie ma możliwości zabrania ze sobą dzieci, niezależnie od tego w jakim są wieku (zajęcia trwają nieprzerwanie, wymagają pełnego zaangażowania się obojga małżonków, a to oznaczałoby pozostawienie dzieci na cały dzień bez opieki).

Rekolekcje Pogłębiające

Dla małżeństw, które były już uczestnikami rekolekcji podstawowych proponujemy „ciąg dalszy”, czyli rekolekcje pogłębiające. W naszym ośrodku prowadzone są raz w roku i odbywają się również w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem. Ogólne zasady i metodyka prowadzenia warsztatów są identyczne, jak na rekolekcjach podstawowych. Podobny jest też czas trwania i zasady uczestnictwa w nich (oboje małżonków, bez dzieci, obecność od początku do końca). Rekolekcje pogłębiające zgodnie z nazwą mają na celu pogłębienie dialogu i omówienie bardziej szczegółowo zagadnień, które w weekendzie podstawowym z racji braku czas zostały jedynie zasygnalizowane. Co roku odbywają się rekolekcje poświęcone jednej z następujących grup tematów:

  • Ku lepszemu zrozumeniu ze szczególnym uwzglednieniem potrzeb
  • Ku lepszemu zrozumeniu ze szczególnym uwzglednieniem temperamentów
  • W dialogu z Panem Bogiem
  • Nie unikajcie siebie nawzajem. Miłość – erotyka – dialog